Здравейте! Можете да Влезете или да се Регистрирате.

Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването

Издателство: е-Книги
Код на продукт: Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването
Наличност: Да
Налични формати
Онлайн
4.00лв
Тагове:

РЕЦЕНЗИЯ
на учебното помагало
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(Ръководство за практически упражнения – тестове и задачи)

През последните 15 – 20 години в световен мащаб се отделя все повече внимание на развитието на дисциплината „Финансов мениджмънт в здравеопазването”, която има подчертано научно-приложен характер и обединява методологията и подходите на икономиката, финансите и мениджмънта, прилагани в специфичните за здравеопазването условия. Здравните мениджъри на всички нива на управление се нуждаят от теоретични и практически познания в областта на финансирането на сложната система на здравеопазване, на финансово-счетоводния анализ на здравните заведения, на технологията на изготвяне на финансов план и на системите за финансово управление и контрол. В обучението на студентите от бакалавърска и магистърска степен от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и от магистърска степен от „Управление на здравните грижи” и „Трудова медицина” е включена дисциплината „Финансов мениджмънт в здравеопазването”.
Предложеното помагало е дело на главен асистент Цветелина Петрова, дм и има за цел да предложи на студенти и специалисти тестове и задачи по финансов мениджмънт в здравеопазването, следвайки учебната програма и съдържанието на излезлия в края на 2011 година учебник със същото заглавие. Решаването им ще спомогне за затвърдяване на теоретичните постановки. Основните раздели са: анализ на приходната и разходната система на финансите, място на отрасъл здравеопазване в общата финансова система, бюджет и бюджетна технология (на национално, отраслово и фирмено ниво), информационно осигуряване и контрол на финансовите процеси в здравеопазването, специфични инструменти на финансовия мениджмънт в здравеопазването.
Цветелина Петрова е специалист с две магистратури: по икономика и по обществено здраве и здравен мениджмънт, има специалност по икономика на здравеопазването и образователна и научна степен „доктор”. Дисертацията й е в областта на съвременните аспекти на финансирането на първичната медицинска помощ в България. Тя е автор на над 30 научни публикации, съавтор в монографията „Икономика на здравеопазването – ръководство за практически упражнения”, 2004 г. Главен асистент Петрова води упражнения и семинари със студенти и специализанти по „Финансов мениджмънт в здравеопазването”.
Това полезно ръководство може да бъде използвано както от студенти и специализанти по здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, така и от членовете на управленски екипи на здравни заведения.

София, Юли 2012 г. Доц. Жасмин Павлова, дм

е-Книга
Заглавие Финансов мениджмънт в здравеопазването - Ръководство за практически упражнения – тестове и задачи
Автор Цветелина Петрова
Издателство е-Книги
Брой страници 95
ISBN 978-954-497-063-5

Оценете

Вашето име:


Вашето мнение: Важно: HTML не се поддържа!

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете кода от картинката: