Здравейте! Можете да Влезете или да се Регистрирате.

За читатели

  1. Читателите заплащат достъпа до заглавия и издания на уеб страницата на е-Книги при условия, определени за всяко отделно заглавие или издание.
  2. Читателите на заглавия и издания на уеб страницата на е-Книги се съгласяват да не разпространяват тяхното съдържание на трети лица за комерсиални или некомерсиални цели, без съгласието на е-Книги и/или съгласието на авторите и издателствата, представени на уеб страницата на е-Книги.
  3. По усмотрение на е-Книги, авторите и издателствата, представени на уеб страницата на е-Книги, читателите на заглавия и издания на уеб страницата на е-Книги могат да получат възможността за сваляне на електронно копие или отпечатване на дадено произведение на хартиен носител, при спазване на условието посочено в т. 1