Здравейте! Можете да Влезете или да се Регистрирате.

За издатели

  1. Е-Книги предлага електронно публикуване на заглавия и издания, чиито права са легално уредени и се държат от регистрирани според закона издателства.
  2. Всяко издателство може допълнително да разреши неговите заглавия и издания да бъдат достъпни за сваляне в електронен вид на ПДФ файлове и/или да могат да се разпечатват от читателите на принтер за тяхно лично ползване.
  3. Съдържанието на заглавията и изданията е изцяло отговорност на техните автори и издатели.
  4. Всяко издателство има правото да разпространява своите заглавия и издания на други уеб страници, свободно или при условия, продиктувани от неговите права и интереси.
  5. Цената на заглавията и изданията, представени на уеб страницата на е-Книги, чиито права са притежание на издателства, се определя от самите издателства.
  6. Всяко издателство получава 60% от цената на своите заглавия и издания, обявена на уеб страницата на е-Книги, след приспадане на всички такси.
  7. Всяко издателство получава своя дял от приходите от продажбата на своите заглавия и издания на определен период, допълнително съгласуван между него и е-Книги.