Здравейте! Можете да Влезете или да се Регистрирате.

За автори

  1. Е-Книги предлага електронно издание на оригинални авторски произведения.
  2. Авторът предлага на е-Книги своето произведение, като е-Книги си запазва правото да го приеме или отхвърли като публикация на е-Книги.
  3. Всеки автор има правото да разпространява своите заглавия и издания на други уеб страници, свободно или при условия, продиктувани от неговите права и интереси, след като е заплатил разходите на е-Книги по издателския процес.
  4. Всеки автор има правото да свали от продажба своите заглавия и издания на уеб страницата на е-Книги, след като е заплатил разходите на е-Книги по издателския процес. 
  5. Цената на заглавията и изданията, публикувани под името и марката на е-Книги, се определя от е-Книги.
  6. Авторите получават 60% от продажбите на своите произведения на уеб страницата на е-Книги, след като са заплатили разходите на е-Книги по издателския процес и след приспадане на всички такси.
  7. Всеки автор получава своя дял от приходите от продажбата на своите заглавия и издания на определен период, допълнително съгласуван между него и е-Книги.