Здравейте! Можете да Влезете или да се Регистрирате.

За нас

"е-Книги" е електронна книжарница за платен онлайн достъп до заглавия и издания с легално уредени авторски и издателски права. "е-Книги" също така е издателство за заглавия и издания в електронен вид. Общите условия, при които "е-Книги" функционира като електронна книжарница и издателство, са описани тук За автори, За издатели и За читатели. Цените на услугите, извършвани от "е-Книги" като издател са описани в Издателската тарифа, като тези цени подлежат на промяна по усмотрение на "е-Книги". "е-Книги" е търговска марка, притежавана от Сдружение "е-Книги".

"е-Книги" функционира като пареконски експеримент с цел да покаже, че е възможен един друг начин за икономическа организация отвъд пазараната икономика и централизираното планиране.

Общите условия за ползването на сайта могат да се прочетат тук.

За въпроси, препоръки и мнения може да се обръщате към:

Сдружение "е-Книги"
ж. к. Овча Купел, ул. "Летовищна" 3, ет.3
София 1618
info@e-knigi.net